Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. c który brzmi następująco:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.


Według obowiązującego prawa instalację fotowoltaiczne powyżej 6,5kW obowiązkowo musimy uzgodnić czyli uzyskać aprobatę bezpieczeństwa od rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej. W zakres tej ochrony poza odpowiednimi komponentami użytymi do budowy systemu wchodzą także obwody zabezpieczające takie jak min. wyłącznik pożarowy zwany także wyłącznikiem dla strażaka.

Wyłącznik ten powinien pozwolić z okolicy wejścia do obiektu (tam gdzie znajdują się zazwyczaj główne pożarowe wyłączniki prądu) pozwolić na wyłączenie instalacji fotowoltaicznej aby można było bezpiecznie prowadzić akcję gaśniczą. Napięcie w instalacji PV (photovoltaic = fotowoltaicznej) może sięgać nawet 1000V, jeden panel zazwyczaj produkuje około 40V natomiast dla odpowiedniej pracy falownika napięcie szeregu paneli zazwyczaj musi przekraczać 200-300V zależnie od modelu. Czyli nawet instalacja zbudowana na minimalnych parametrach może zagrażać życiu strażaków.

W związku z powyższym proponujemy dwa rozwiązania, system fotowoltaiczny ze sterownym cyfrowo obniżeniem napięcia na każdym panelu do wartości 1V co pozwala przy maksymalnej dopuszczalnej długości stringu (1000V / 40V =~ 25 paneli) obniżyć napięcie do bezpieczniej wartości 25V lub rozwiązanie alternatywne pasujące do każdej instalacji, urządzenie przerywające obwód stringa i odcinający niebezpieczne napięcie od inii oraz od falownika.

Ponadto w imieniu inwestora dokonujemy również zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej waszej instalacji, wprawdzie nie ma jeszcze konkretnych wytycznych co do sposobu, niemniej jednak ja to zazwyczaj bywa w u nas w państwie lepiej się zabezpieczyć przed ewentualnymi przyszłymi konsekwencjami działania prawa wstecz.

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do nas, wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie.

+48 663 673 458 kontakt@solljus.pl

Solljus sp. z o.o.
ul. Gwiezdna 1e/16
41-218 Sosnowiec
NIP: 644 351 55 45

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder