Blog

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. c który brzmi następująco:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.


Według obowiązującego prawa instalację fotowoltaiczne powyżej 6,5kW obowiązkowo musimy uzgodnić czyli uzyskać aprobatę bezpieczeństwa od rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej. W zakres tej ochrony poza odpowiednimi komponentami użytymi do budowy systemu wchodzą także obwody zabezpieczające takie jak min. wyłącznik pożarowy zwany także wyłącznikiem dla strażaka.

Wyłącznik ten powinien pozwolić z okolicy wejścia do obiektu (tam gdzie znajdują się zazwyczaj główne pożarowe wyłączniki prądu) pozwolić na wyłączenie instalacji fotowoltaicznej aby można było bezpiecznie prowadzić akcję gaśniczą. Napięcie w instalacji PV (photovoltaic = fotowoltaicznej) może sięgać nawet 1000V, jeden panel zazwyczaj produkuje około 40V natomiast dla odpowiedniej pracy falownika napięcie szeregu paneli zazwyczaj musi przekraczać 200-300V zależnie od modelu. Czyli nawet instalacja zbudowana na minimalnych parametrach może zagrażać życiu strażaków.

W związku z powyższym proponujemy dwa rozwiązania, system fotowoltaiczny ze sterownym cyfrowo obniżeniem napięcia na każdym panelu do wartości 1V co pozwala przy maksymalnej dopuszczalnej długości stringu (1000V / 40V =~ 25 paneli) obniżyć napięcie do bezpieczniej wartości 25V lub rozwiązanie alternatywne pasujące do każdej instalacji, urządzenie przerywające obwód stringa i odcinający niebezpieczne napięcie od inii oraz od falownika.

Ponadto w imieniu inwestora dokonujemy również zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej waszej instalacji, wprawdzie nie ma jeszcze konkretnych wytycznych co do sposobu, niemniej jednak ja to zazwyczaj bywa w u nas w państwie lepiej się zabezpieczyć przed ewentualnymi przyszłymi konsekwencjami działania prawa wstecz.

Fotowoltaika jest darmowym sposobem na prąd dzięki wykorzystaniu promieni słonecznych. Wykonanie instalacji z dobrej jakości podzespołów gwarantuje nam pewny uzysk i sprawność działania całej instalacji przez minimum 25 lat. W przypadku dużych firm inwestycja w panele fotowoltaiczne zwraca się zazwyczaj w ciągu 7 lat od chwili podłączenia instalacji, dzięki czemu przez kolejne 17 lat generuje nam całkowicie darmowy prąd!

Promienie słoneczne padające na panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały i zachodzi tam zjawisko fotowoltaiczne. Ładunki energii elektrycznej przekazywane są do falownika (inwertera) dzięki konstrukcji z krzemu. Falownik zmienia prąd stały w prąd zmienny.

W Polsce możemy zamontować instalacje fotowoltaiczną do 50kWp bez większych problemów. Wystarczy proste zgłoszenie do operatora energii elektrycznej z prośbą o zmianę licznika na dwukierunkowy oraz zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej. 

Pojęcie prosumenta zostało rozszerzone także na przedsiębiorstwa w 2019 roku. Dzięki temu cała nadprodukcja prądu, jaką generuje nasza instalacja fotowoltaiczna może zostać odebrana przez kolejny rok, np. w okresie zimowym, w którym instalacja generuje mniejszy uzysk. 

Zdecydowanie tak. W zależności od wielkości instalacji i jakości podzespołów, których użyjemy, wielkość oszczędności może zwiększyć się dwukrotnie. 

Średnia długość pracy instalacji fotowoltaicznej to 25 lat, ale nie jest prawdą, że wszystkie instalacje będą przez tak długi czas bezawaryjnie pracować.

Przykład budżetowej instalacji:

Klient X zamontował instalację fotowoltaiczną naziemną o mocy 50kWp za 3200zł/kWp wybierając najtańszą ofertę. W skład tej oferty wchodziły najtańsze podzespoły z 6-letnią gwarancją producenta na produkt. Średnia żywotność takiej instalacji to około 10 lat* – tyle zazwyczaj wytrzymuje najtańszy falownik, który posiada gwarancję producenta na produkt na 6-10 lat.

Instalacja 50kWp, ustawiona idealnie na południe pod właściwym kątem, rocznie wyprodukuje około 54 MWh. Klient płaci 420zł/MWh. Przez okres 10 lat wyprodukuje około 530 MWh (coroczny spadek wydajności paneli wynosi około 0,5%-1%, w zależności od producenta).

Klient X zaoszczędził około 222 600 zł. Instalacja kosztowała go 160 000 zł, dzięki czemu inwestycja zwróciła się w 139%. 100% włożonego kapitału zwróciło się inwestorowi po 7 latach.

Przykład instalacji Premium:

Klient Y za taką samą instalację zapłaciłby u nas 3400zł/kWp – posiadając w niej falowniki firmy SolarEdge z wydłużoną gwarancją na 20 lat i optymalizatory firmy SolarEdge z gwarancją na 25 lat. Zostały wykonane pełne pomiary a wszystkie podzespoły posiadają certyfikaty i atesty. 

Instalacja u klienta Y, dzięki optymalizatorom, wyprodukuje 55,72 MWh w skali roku.
100% kapitału zwróci się również po nieco ponad 7 latach, ale długość gwarantowanej pracy takiej instalacji to aż 25 lat. Dzięki temu, instalacja przez 17 lat zarabia na kolejną.

 Inwestycja z SolarEdge po 25 latach pozwoli zaoszczędzić około 544 000 zł, a dzięki optymalizatorom jakakolwiek wada bądź usterka w działaniu paneli będzie widoczna bez wychodzenia z domu.  Inwestycja w przypadku tego klienta zwróciła się w 312%.

Wszystkie powyższe wyliczenia nie uwzględniają podwyżek cen prądu, które regularnie rosną od 5% w górę w skali roku.